Kashmir Humara Hai

अंग से मृदंग का, तंत्र से तरंग का थक्क की ये थाप है, विश्व विजय का ये प्रलाप है. www.alphairt.com #370gaya #Article370 #KashmirBleeds #KashmirHamaraHai#StandwithKashmir #JammuAndKashmir #AmitShah #kashmiroperation#ModiHaiToMumkinHai #BharatEkHai #KashmirParFinalFight